HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA CHỈ THANH TOÁN TAOBAO

HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA CHỈ THANH TOÁN TAOBAO HƯỚNG DẪN THÊM ĐỊA CHỈ THANH TOÁN TAOBAO

ORDER929 hướng dẫn các bạn thêm địa vào tài khoản của mình để thuận tiện cho viện vận chuyển về kho.

Hỗ trợ - liên hệ dịch vụ

Bộ phận hỗ trợ tiếng trung

Bộ phận xử lý khiếu nại

0961120865

Bộ phận kho

0985680254